top of page

Nina

Nina studiowała pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną. 

 Była wolontariuszem na obozie dla dzieci z niepełnosprawnością fundacji Burego Misia,

pracowała w różnych świetlicach socjoterapeutycznych. Przez pół roku odbywała praktyki

w żłobku Montessori oraz kilkukrotnie po kilka miesięcy w przedszkolach publicznych.

Zrealizowała praktyki w oddziale integracyjnym szkoły podstawowej

oraz w społecznej szkole specjalnej, asystując w zajęciach dla dzieci z autyzmem.

W pracy z dziećmi najbardziej lubi to, że niezależnie od swojego tempa mają ciekawość tego,

co się wokół nich dzieje - czasem na swój własny unikalny sposób, a czasem potrafią też zakomunikować

"Hej, nie mam ochoty z tobą teraz rozmawiać.” „To mnie też dużo uczy” - napisała w naszym kwestionariuszu. 

bottom of page